ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ομαδικές προσπάθειες που τιμούν και προστατεύουν την παγκόσμια κληρονομιά και το περιβάλλον, προωθώντας παράλληλα την τοπική αειφόρο ανάπτυξη