ΠΟΛΙΤΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Δημιουργία ενός κοινού τόπου που ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά, την ανάπτυξη υγιών δημοκρατιών και την άνθιση του πολιτισμού